Search results

 1. Morfologická homonymie v současné češtině / Vladimír Petkevič   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Český národní korpus, 2014 . 587 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Morfologická homonymie v současné češtině
 2. O morfologické homonymii v češtině / Marie Těšitelová   .  Praha :  Academia,  1966 . 94, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty : [klasifikace sloves do tříd, tabulky vzorů, česko-ruská homonyma, cvičení s klíčem] / Mojmír Vavrečka   .  Brno :  Computer Press,  c2007 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty
 4. Souzvučná slova v angličtině / Kamil Kraus   .  Praha :  Olympia,  2005 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 5. Über Homonymie und Homonyme im Deutschen / von Emil Öhmann   .  Helsinki :  Dr. der Finnischer Literatur Ges.,  1934 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Zur Geschichte der Adjektivabstrakta auf -ida, -î und -heit im Deutschen ; Über Homonymie und Homonyme im Deutschen / von Emil Öhmann   .  Helsinki :  Suomalainen Tiedeakatemia,  1921, 1934 . 55, 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000