Search results

 1. Amnestie rakouského císaře Karla I. z 2. července 1917 a její interpretace ve vybraných dobových periodikách / Jiří Pánek   .  2017 . 117 listů, [9] nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Heraldické pověsti z území Čech ze středověku a raného novověku a jejich reflexe do současnosti / Iva Podrápská   .  2017 . 139 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Janovská a česká architektura v raném novověku / Helena Kratochvílová   .  2017 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy svědka třicetileté války v Čechách / Veronika Chalupová   .  2019 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Kladské dějepisetsví v Polsku po 2. svět. válce. Historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie [rukopis] / Boguslaw Czechowicz   .  2015 . 1 online zdroj (235 stran)
  computer file
 6. Německé dějepisectví oblasti Šluknovského výběžku v 19. a 20. století / [rukopis] Radim Šolc   .  2006 . 95 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Obraz Perikla a jeho doby v kontextu českého prostředí a vývoje moderní historiografie po roce 1989 / Otakar Holeček   .  2017 . 86 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Obraz starověkého Řecka v české historiografii 19. století do první světové války / Adéla Mládková   .  2017 . 83 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Obraz ženy v zrcadle římských dějin a v podání Tita Livia [rukopis] / Nikola Kroupová   .  2014 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Poddanský venkovský lid v českém historickém filmu 50. a 60. let 20. století [rukopis] / Petra Podhrázská   .  2012 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.