Search results

 1. Africká minulost : kroniky od dávnověku po moderní dobu / Basil Davidson ; z anglického originálu The African Past, vydaného ... , přeložili Gustav Bernau, Ivan Hrbek a František Jungwirth, doslov napsali Josef Wolf a Ivan Hrbek   .  Praha : Orbis, 1972 . 260 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen : Herodot, Thukydides / Wolfgang Schadewaldt ; unter Mitwirkung von Maria Schadewaldt ; herausgegeben von Ingeborg Schudoma   .  Frankfurt am Main :  Suhrkamp,  1982 . 412 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer   .  V Praze :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2011 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Angelus pacis : sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové / Pavel B. Kůrka, Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka   .  Praha :  Akademie věd České republiky. Historický ústav,  2008
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Archeologie, historie, minulost / Zdeněk Vašíček ; [z francouzského originálu ... přeložil autor]   .  Praha :  Karolinum,  2006 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. August Sedláček in the age of digital humanities / Eva Doležalová, Robert Šimůnek, Jaroslav Boubín, Josef Žemlička   .  Prague : Institute of History, 2015 . 116 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Badatelské problémy 19. století : sborník k nedožitým šedesátinám profesora Otty Urbana   .  V Praze :  Karolinum,  2000 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Bahnbrecher des Dialogs / Ernst Karl Winter ; Ausgewählt und eingeleitet von Alfred Missong   .  Wien :  EuropaVerlag,  c1969 . 227 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna20/000
 9. Bibliografie české historie. Díl druhý, Prameny, zpracování (politická historie: celek, jednotlivá období od věků nejstarších do r. 1419) / Čeněk Zíbrt   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1902 . xi, 1216 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Bibliografie české historie. Díl pátý, sv. 1-3, Zpracování, dějiny české od roku 1670-1679, čís. 22999-30910, Jan Amos Komenský, č. 17324-30638 / sestavil s pomocí Josefa Volfa Čeněk Zíbrt   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1910-1912 . 1 sv. (ca 1000 s., různé stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000