Search results

 1. 20th international congress of historical sciences   .  Warszawa :  Wydawnictwo naukowe Semper,  2005 . 279 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika / [zostavovatelia Rastislav Kožiak, Paula Jankovičová, Branislav Vincúr ; vedecká redaktorka Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,  2011 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Historické vedy, filozofia a etika   .  Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010 . 197 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Arbeit an der Geschichte : wie viel Theorie braucht die Geschichtswissenschaft? / Jörg Baberowski (Hg.).   .  Frankfurt am Main [u.a.] :  Campus,  2009 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu / Veronika Středová   .  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, [2014]  ©2014 . 194 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Historica : revue pro historii a příbuzné vědy. 2010/1   .  Ostrava :  Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,  2010 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Historica : revue pro historii a příbuzné vědy. 2011/2   .  Ostrava :  Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,  2011 . s. 129-256
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Matematičeskije metody v istoričeskich issledovanijach   .  Moskva :  Nauka,  1972 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Mladá veda 2009 : historické vedy, filozofia a etika : (Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Banská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2009 . 170 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885–1900 / [vybrala, sestavila, studii a komentáře napsala, soupisy a rejstříky sestavila] Kateřina Piorecká   .  Praha :  Academia,  2012 . 217 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000