Search results

 1. Gender a pravěká společnost / Kamila Remišová Věšínová   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (250 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Gender a pravěká společnost
 2. Genderové aspekty ve slovanské frazeologii : (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny) / Katerina Kedron   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 1 online zdroj (164 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Genderové aspekty ve slovanské frazeologii
 3. Mýtus o Marsu a Venuši : mluví muži a ženy opravdu různými jazyky? / Deborah Cameronová ; z anglického originálu The myth of Mars and Venus - do men and women really speak different languages? přeložil Otakar Vochoč   .  Praha : Filosofia, 2017 . 1 online zdroj (246 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Mýtus o Marsu a Venuši
 4. A practical guide to gender diversity and sexuality in early years / Deborah Price   .  London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2018 . 1 online zdroj (102 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 5. Rodina a práce : jak je sladit a nezbláznit se / Michaela Marksová-Tominová   .  Praha :  Portál,  2009 . 1 online zdroj (157 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Rodina a práce
 6. Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext / Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček (eds.)   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2010 . 1 online zdroj (144 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.