Search results

 1. Aktuální stav českého trhu s uměním v prostředí soukromých komerčních galerií současného umění v Praze / Karolína Dědková   .  2018 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Autonomní kulturní centrum Metelkova Mesto / Kateřina Lenzová   .  2017 . 124, LXI listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Bytové galerie / Tereza Kopecká   .  2015 . 126 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Edukační možnosti galerií hlavního města Prahy / Veronika Frajerová   .  2018 . 108 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Fotografie a instalace / František Svatoš   .  2017 . 23 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Fundraisingové strategie pražských galerií [rukopis] / Michaela Rozvoralová   .  2011 . 138 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Galerie českého moderního výtvarného umění v Roudnici nad Labem / [rukopis] Magda Ryglová   .  1998 . 43 listů, 20 listů obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Galerie jako obraz doby - sbírková výstavní činnost Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích v 60. - 80. letech 20. století = A gallery like imagination of the time - fundraising exhibition activities in Severočeská galerie výtvarného umění in Litoměřice in the 60. - 80. years of the 20th century / Jana Novotná   .  2019 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem a její fond z hlediska estetického působení : [rukopis] (didaktický materiál pro výuku předmětů výtvarná výchova a vlastivěda) / Hana Pejřimovská   .  2004 . 96 l., [26] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Galerijní animace jako prostředek k práci s prostorem [rukopis] / Jana Ptáčková   .  2014 . 83 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100