Search results

 1. American journal of physics : a publication of the American Association of Physics Teachers   .  Woodbury, N.Y., etc. :  Melville  American Institute of Physics,  American Association of Physics Teachers  1940-
  journal
 2. Československý časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics   .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Ústřední ústav fysikální,  Československá akademie věd  Academia  Fyzikální ústav Akademie věd České republiky  1951- . ^^^sv.
  Československý časopis pro fyziku
 3. Fysika v technice : měsíčník pro fysiku, techniku a užitou matematiku   .  Praha :  Jednota československých matematiků a fysiků,  1946-48
  journal
 4. Fyzika ve škole : čas. pro metodiku fyziky   .  Praha :  Stát. ped. nakl.,  1962-1970
  journal
 5. Journal of Applied Physics   .  New York, N.Y. :  American Institute of Physics, American Institute of Physics  1937-
  journal
 6. Journal of Physical Education   .  Newark : A. Rule
  journal
 7. Journal of vacuum science and technology B: microelectronics and nanometer structures, processing, measurement and phenomena   .  New York  American Institute of Physics
  journal
 8. Journal of vacuum science and technology. Part A: vacuum, surfaces and films   .  New York :  American Institute of Physics
  journal
 9. Matematika i fizika : dvumesečno metodičesko spisanije   .  Sofia :  Minister. na narodnata prosveta i C.k. na Blgarskite učiteli,  1958-1975
  journal
 10. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách   .  Praha :  Praha :  [S.l.] :  Prometheus,  Státní pedagogické nakladatelství  Jednota českých matematiků a fyziků  1991- . ^^^sv.
  journal

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.