Search results

 1. After the open society : selected social and political writings / Karl Popper ; edited by Jeremy Shearmur and Piers Norris Turner   .  London :  Routledge,  2012 . 493 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Auch eine Geschichte der Philosophie. Band I, Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen / Jürgen Habermas   .  Berlin : Suhrkamp, 2019 . 918 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Auch eine Geschichte der Philosophie. Band II, Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen / Jürgen Habermas   .  Berlin : Suhrkamp, 2019 . 820 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Cesty z postmodernismu : filosofická reflexe doby přechodu / Michael Hauser   .  Praha :  Filosofia,  2012 . 280 s.
  Cesty z postmodernismu
 5. Co je fenomén? : Husserl a fenomenologie ve Francii / Karel Novotný (vyd.) ; [přeložili Jakub Čapek ... et al.]   .  Červený Kostelec : Praha :  Pavel Mervart ; Oikoymenh,  2010 . 427 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr10/000
 6. Co je filosofie? / Jiří Michálek   .  Praha :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1992 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Construction site for possible worlds / edited by Armanda Beech and Robin Mackay   .  Falmouth : Urbanomic Media Ltd, 2020 . 1 online zdroj (276 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 8. České filozofické myšlení ve třicátých letech našeho století : sborník referátů z konference / red.: Jiří Gabriel, Helena Bretfeldová   .  Brno :  Univerzita J. E. Purkyně Brno,  1989 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. České myšlení / Miloslav Bednář   .  Praha :  Filosofia,  1996 . 390 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr10/000
 10. Čínská filosofie : pohled z dějin / Oldřich Král   .  Lásenice :  Maxima,  2005 . 373 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000