Search results

 1. After the open society : selected social and political writings / Karl Popper ; edited by Jeremy Shearmur and Piers Norris Turner   .  London :  Routledge,  2012 . 493 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Cesty z postmodernismu : filosofická reflexe doby přechodu / Michael Hauser   .  Praha :  Filosofia,  2012 . 280 s.
  Cesty z postmodernismu
 3. Co je fenomén? : Husserl a fenomenologie ve Francii / Karel Novotný (vyd.) ; [přeložili Jakub Čapek ... et al.]   .  Červený Kostelec : Praha :  Pavel Mervart ; Oikoymenh,  2010 . 427 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr10/000
 4. Co je filosofie? / Jiří Michálek   .  Praha :  Institut pro středoevropskou kulturu a politiku,  1992 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Construction site for possible worlds / edited by Armanda Beech and Robin Mackay   .  Falmouth : Urbanomic Media Ltd, 2020 . 1 online zdroj (276 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 6. České filozofické myšlení ve třicátých letech našeho století : sborník referátů z konference / red.: Jiří Gabriel, Helena Bretfeldová   .  Brno :  Univerzita J. E. Purkyně Brno,  1989 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. České myšlení / Miloslav Bednář   .  Praha :  Filosofia,  1996 . 390 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr10/000
 8. Čínská filosofie : pohled z dějin / Oldřich Král   .  Lásenice :  Maxima,  2005 . 373 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Čínské tradiční vědění z pohledu Západu : reflexe čínské tradiční vědy a vědeckého myšlení v dílech některých britských a amerických vědců / Jitka Bílková   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2014 . 261 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Dějiny čínského myšlení / Anne Cheng ; [z francouzského originálu ... přeložila Helena Beguivinová ; ukázky z originálních čínských textů přeložili Olga Lomová, David Sehnal a Dušan Vávra ; editorka knihy Olga Lomová]   .  Praha :  DharmaGaia,  2006 . 688 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Dějiny čínského myšlení