Search results

 1. Časová variabilita nástupu generativních fenofází břízy bradavičnaté [rukopis] / Daniel Voborník   .  2007 . 54 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Časová variabilita nástupu vybraných fenofází Buku lesního (FAGUS sylvatica L.) a vazby s meteorologickými charakteristikami [rukopis] / Zuzana Hanousková   .  2010 . 85 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Fenologie rašení břízy Betulla verrucosa Ehrh. / [rukopis] Dagmar Kaňová   .  2000 . 55 s., 40 s. tab. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Porovnání časové variability významných fenofází třešně ptačí a rané a pozdní odrůdy třešně, jejich citlivost na vybrané meteorologické charakteristiky [rukopis] / Barbora Miňková   .  2010 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Vliv meteorologických faktorů na nástup alergologicky významných fenofází [rukopis] / Nikola Brychtová   .  2010 . 87 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.