Search results

  1. Aspekt : feministický kultúrny časopis   .  Bratislava :  Záujmové združenie žien Aspekt,  1993-2004
    journal
  2. Gender a výzkum = Gender and research   .  Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2017-
    Gender a výzkum
  3. Gender, rovné příležitosti, výzkum   .  Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2000-2016
    Gender, rovné příležitosti, výzkum


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.