Search results

  1. Příspěvek k poznání fauny obratlovců lokality „Kateřina – mokřad“ = Contribution to the knowledge of vertebrate fauna of locality „Kateřina – mokřad“ / Michal Holec, Pavel Jaroš   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 32-44.
    article