Search results

 1. J.A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské : kterýmž, v národu svém a obzvláštnosti své dokonávajíc, svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje   .  V Praze :  Spolek Komenského,  1879 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 2. Kniha svornosti : symbolické, čili, vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese : nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům / [přeložili a vydavatelskými poznámkami opatřili Petra Černá ... et al. ; k vydání připravila, obrazový doprovod a rejstříky sestavila Ema Suchá]   .  Praha :  Kalich,  2006 . 686 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.