Search results

 1. Děti a problémy v chování : etopedie v praxi / Miluše Hutyrová a kol.   .  Praha : Portál, 2019 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. Diagnostický ústav : [Creative help - tvůrčí dílny s dětmi z diagnostického ústavu] / Martina Nováková, Marcela Landová a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Dítě s poruchou chování a emocí / Kateřina Janků   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2009 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Dítě s poruchou chování a emocí
 4. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 5. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice / Martin Kaleja   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2013 . 264 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/020
 6. Etopedické propylaje I. : aktuální otázky systému náhradní výchovné péče s poruchou chování / Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2012 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/010
 7. Etopedie : úvod do resocializační pedagogiky / Adam Stankowski   .  Ostrava :  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,  2003 . 57 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 8. Etopedie v penitenciární praxi / Slavomil Fischer   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2006 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr21/000
 9. Etopedie : vybrané okruhy etopedické problematiky / Kateřina Vitásková   .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2005 . 68 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči / autor Leona Běhounková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.