Search results

 1. Etnický konflikt mezi Řeky a Turky na Kypru v geografických souvislostech [rukopis] / Jana Cholinská   .  2009 . 71 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Některé aspekty motivace romských a neromských pracovníků ve smírčích radách [rukopis] = Some aspects of motivation of Romany and non-Romany workers involved in community counciles / Jana Mrázová   .  2010 . 68 l., [27] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Problematika ruské menšiny v Estonsku, ochrana menšin v evropském kontextu [rukopis] / Jiří Krois   .  2013 . 51 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Rasová a národnostní nenávist v dílech E. Caldwella a A. Pristavkina / [rukopis] Angelika Vrhelová   .  1999 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.