Search results

 1. Abgas-Emissionsfaktoren von Pkw in der Bundesrepublik Deutschland : Abgasemissionen von Fahrzeugen der Baujahre 1986 bis 1990 : Forschungsbericht 104 05 152 und 104 05 509 UBA-FB 91-042 / Dieter Hassel ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Schmidt,  1994 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Air emissions : annual topic update 2000 / ed. European Environment Agency   .  Copenhagen :  European Environment Agency,  2001 . 34 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Analysis and comparison of national and EU-wide projections of greenhouse gas emissions / prepared by Martin Cames ... [et al.]   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2002 . 71 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Analýza ovzduší / František Skácel, Viktor Tekáč   .  Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019 . 855 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  CH - Šmídl Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 5. Analýza postupu (rozptylu) vlečky z požáru provozu UP2 ve Spolchemii dne 21.11.2002 a její možný vliv na změny v chemickém složení půdy a vegetace : (grant města Ústí nad Labem) : závěrečná zpráva projektu / Martin Novák ... [et al.]   .  [Ústí nad Labem :  FŽP UJEP,  2003] . Nestr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 6. Analyzátory emisí / Tomáš Bartovský   .  Praha :  VUSTE servis,  1994 . 160 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
 7. Atmosphärische Deposition lipophiler organischer Verbindungen auf Pflanzen am Beispiel Picea abies / Gunther Umlauf   .  Aachen :  Verlag Shaker,  1995 . 150, 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements and their compounds using moss analysis in the Czech Republic - Results of the international bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part 1, Elements required for the bio-monitoring programme = Biomonitoring atmosférické depozice prvků a jejich sloučenin v České republice pomocí analýzy mechů - Výsledky ČR mezinárodního biomonitorovacího programu OSN EHK ICP-Vegetation 2000. Část I. Prvky požadované pro biomonitorovací program / Julie Sucharová, Ivan Suchara   .  Průhonice : Pelhřimov :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; Nová tiskárna Pelhřimov,  2004 . 135 s., [34] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 9. Carbon dioxide and methane emissions in the Czech Republic : (Preliminary assessments) / Bedřich Moldán a kol.   .  Praha :  Český hydrometeorologický ústav,  1994 . 33 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 10. Carbon-energy taxation : lessons from Europe / edited by Mikael Skou Andersen and Paul Ekins   .  Oxford :  Oxford University Press,  2009 . xxviii, 313 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.