Search results

 1. Biodegradace MTBE pomocí půdních izolátů / Miluše Vošahlíková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 145.
  article
 2. Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji / Jana Ostatnická   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 105-110.
  article
 3. Doprava a znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji : kvantifikace a příklady možných opatření / Jiří Jedlička ... [et al.]   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 126-131.
  article
 4. Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí / Jaromír Lederer   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2322-2329.
  article
 5. Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí / Jaromír Lederer   .  TOP 2010.s. 235-242.
  article
 6. Hodnocení kvality ovzduší v Ostravě / Jiří Bílek, Hana Miturová, Lucie Hellebrandová   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 116-119.
  article
 7. Inventarizace emisí znečišťujících látek v ČHMÚ / Pavel Machálek   .  Ochrana ovzduší ve státní správě V.s. 65-67.
  article
 8. Možnosti odstraňování CO2 ze spalin fosilních paliv a jeho bezpečného ukládání / Karel Ciahotný   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2241-2249.
  article
 9. Particulate matter and toxic substances generated during the combustion processes of biomass / Mirjana Vojinović Miloradov ... [et al.]   .  TOP 2010.s. 475-478.
  article
 10. Problematika bilance emisí znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení – návrh emisních faktorů / Jiří Horák ... [et al.]   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 85-90.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.