Search results

 1. Art and electronic media / edited by Edward A. Shanken   .  London ; New York :  Phaidon Press,  2014 . 304 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Art and electronic media / edited by Edward A. Shanken   .  London ; New York :  Phaidon Press,  2009 . 304 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Hackněte svůj život : nejen pomocí technologií / Lucie Budíková, Monika Nevolová   .  Praha : Grada, 2016 . 111 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Informační technologie. Svazek první, Praktické aspekty strategického řízení v kontextu využívání elektronických médií / Lenka Turnerová, Jan Chromý   .  Praha :  Wolters Kluwer,  2014 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. K niektorým aspektom využitia nových médií vo výučbe cudzích jazykov : s ukážkami z vyučovania nemeckého jazyka / Mária Daňová, Jana Štefaňáková   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied,  2011 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 6. Komunikace v informační společnosti / Josef Musil   .  Praha :  Univerzita Jana Amose Komenského,  2007 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Mediální právo / Aleš Rozehnal   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2012 . 399 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Moderní trendy v e-komunikaci / Kamil Kopecký   .  Olomouc :  Hanex,  2007 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Nová média a sociální sítě / Antonín Pavlíček   .  Praha :  Oeconomica,  2010 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  MA1 - Chytrý Mgr.00/100
  služ. příručka VB00/100
 10. Nová média a web 2.0 / Antonín Pavlíček   .  Praha :  Oeconomica,  2007 . 118 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.