Search results

 1. Antropogenní vliv Sovětské armády na horninové prostředí v oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá - Tábor 17 Jiřice / Marta Sochůrková   .  2016 . 96 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Antropogenní znečištění turonské zvodně v mikroregionu Podralsko a jeho odstranění [rukopis] / Alexandra Píšková   .  2007 . 68 l., [16] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Černé skládky v CHKO Český ráj [rukopis] / Veronika Flanderková   .  2008 . 77, [1] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Ekonomická problematika asanace ekologických zátěží na příkladu s.p. DIAMO / [rukopis] Anna Píchová   .  2006 . 59 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Environmentální aspekty problematiky brownfields na Kladensku [rukopis] / Vladimíra Strnadová   .  2012 . 94 l., [15 l. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Environmentální dopady brownfields a možnosti jejich regenerace v zájmovém území města Jablonec nad Nisou [rukopis] / Aneta Lechnerová   .  2007 . 76 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Environmentální dopady brownfields a možnosti jejich regenerace v zájmovém území města Česká Kamenice na Děčínsku [rukopis] / Kristýna Machová   .  2007 . 85 l
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Hodnocení efektivity sanace staré ekologické zátěže průmyslového areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. v Ústí nad Labem [rukopis] / Květuše Řeháková   .  2010 . 83 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Hodnocení efektivity sanace starých zátěží na příkladu průmyslového areálu - asanace zeminy, podzemních vod a skládek různých druhů odpadů [rukopis] / Helena Pollnerová   .  2008 . 80 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Hodnocení efektivity sanace starých zátěží - sanace zemin, podzemních vod [rukopis] / Ilona Jindráková   .  2012 . 67 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100