Search results

 1. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium / Helena Zlámalová   .  Praha :  Univerzita Jana Amose Komenského Praha,  2008 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti / Jiří Zounek   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2009 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. E-learning (nejen) pro pedagogy / Kamil Kopecký   .  Olomouc :  Hanex,  2006 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  TV - Bláha L. Mgr.00/100
  sklad D60/000
  volný výběr41/010
 4. E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu = E-learning and blended learning in the educational process / [editor Jan Tlučhoř]   .  Plzeň :  Západočeská univerzita,  2005 . 21 s.
  E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu
 5. E-Learning Geschichte / Wolfgang Schmale .... [et al.]   .  Wien :  Böhlau,  c2007 . 219 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 6. E-Learning : Handbuch für den Fremdsprachenunterricht / Hildegard Meister, Daliah Shalaby   .  München : Hueber Verlag, [2014]  ©2014 . 128 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  Metodicko-didaktická knihovna něm. jazyka10/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 7. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků / Dana Egerová   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2012 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou / Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček   .  Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 279 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. E-learning : učení (se) s online technologiemi / Jiří Zounek, Petr Sudický   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2012 . xix, 226 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. E-learning v distančním vzdělávání / David Nocar...[et al.]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2004 . 77 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000