Search results

 1. 100 námětů pro dramatickou výchovu : hry a cvičení pro děti od 3 do 10 let / Dominique Mégrierová ; [z francouzského originálu ... přeložila Simona Šimíčková]   .  Praha :  Portál,  1999 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy / Dana Svozilová   .  Brno :  Janáčkova akademie múzických umění v Brně,  2005 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 3. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem / [Miroslav Slavík]   .  Praha :  IPOS ARTAMA,  1996 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  volný výběr02/000
 4. Cesty k metafoře : náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice / Milada Mašatová   .  Praha :  Akademie múzických umění, Divadelní fakulta,  2004 . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Děti a loutky : chrudimské kapitoly moderního dětského divadla / Jaroslav Provazník   .  Praha :  Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze,  2008 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Děti hrají divadlo : scénáře pohádkových her a příběhů pro děti od 4 do 12 let / Eva Cílková, Irena Hříbková   .  Praha :  Portál,  2005 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Dětské divadlo : Sborník her pro dětské divadelní soubory. 2. [sv.] / Uspoř., met. úvod O mrtvých a živých hrách, a dramaturgicko-inscenační pozn. naps. Eva Machková ; Fot.: František Rous, Igor Veselý a Petr Holeček   .  Praha :  Albatros,  1978 . 249, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Dětský přednes a dramatický projev / Miloslav Disman, Vratislav Kubálek ; [úv. báseň:] František Hrubín   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1968 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 9. Dialogické jednání s vnitřním partnerem / Ivan Vyskočil & kol. ; [kresby Jan Zich]   .  V Brně :  Janáčkova akademie múzických umění v Brně,  2005 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 10. Divadelní tvorba ve specifických skupinách / [editor Vladimír Novák ; autoři textů Vladimír Mikeš ... et al.]   .  Praha :  Akademie múzických umění v Praze,  2013 . 231 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.