Search results

 1. Abeceda fondů EU 2014-2020 : jak fungují evropské fondy? : projekt: Krok za krokem : kam se obrátit pro radu?   .  Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015 . 39 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Co by měl vědět příjemce dotace / Zuzana Strnadová   .  Praha : Grada Publishing, 2019 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Dotační politika MPSV v roce 2000   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,  2000 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. The effectiveness of the single area payment scheme as a transitional system for supporting farmers in the new member states / European Court of Auditors   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2012 . 51 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 5. Ekonomická opodstatněnost podpory zemědělství / Libor Grega   .  Brno :  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta,  2005 . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Koncepce pilířů I a II SZP v dotační politice ČR / Věra Bečvářová, Alois Juřica   .  Brno :  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,  2008 . 70 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Lidský faktor a ekonomika práce v lesním hospodářství : sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí = Human factor and labour economics in forestry : proceedings from the workshop with international participation : zasedání Ekonomické komise Odboru lesního hospodářství, ČAZV 4.-6. května 2010 : Krnov, 4.-6. května 2010 / [editoři Roman Dudík, Alena Dvořáková]   .  V Brně :  Mendelova univerzita,  2010 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb.   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství,  2010 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 9. Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb.   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství,  2010 . 20 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb
 10. Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.   .  Praha :  Ministerstvo zemědělství,  2010 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Metodika k provádění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.