Search results

 1. Efekty působení agro-environmentálních dotací v ČR - komparace let 2000 a 2006 = Impacts of agri-environmental subsidies in the CR - comparison of 2000 and 2006 / Eva Cudlínová, Miloslav Lapka   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 59-72.
  article
 2. Financování odpadového hospodářství z fondů EU / Rut Bízková   .  Odpady - Luhačovice 2008.s. 149-154.
  article
 3. Institucionální a systémové podmínky udržitelnosti českého zemědělství v období přechodu k tržnímu systému = Institucional and systemic conditions of the Czech agriculture sustainability in transition toward market system / Josef Seják, Jan Zavíral   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 5-17.
  article
 4. Možnosti a cíle podpory perspektivních zemědělských činností a venkova v pánevních okresech Ústeckého kraje = The possibilities and aims of support for perspective agricultural activities and countryside in the mining districts of Ustecky region / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 117-123.
  article
 5. Poskytování dotací na snižování obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě / E. Pravdová, V. Dědková, J. Duda   .  Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství.s. 57-64.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.