Search results

 1. Algoritmizace a sestavení programu pro řešení dopravního problému : [rukopis] Antonín Mohaupt   .  1997 . 47 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Alternativní pohonné hmoty : [rukopis] ekonomické a environmentální souvislosti a determinanty dalšího rozvoje využití : (diplomová práce) / Luděk Moučka   .  2002 . 72 s., 8 s. text., obr. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza a komparace nákladů a volba optimálního řešení nákladní dopravy : [rukopis] Michal Rota   .  2004 . 44 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza a prognóza IT ve společnosti Dopravní služby, a.s. : [rukopis] Zdeněk Bureš   .  2005 . 52 s. , 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza cestovního ruchu na Ústecku [rukopis] = Analysis of tourism in Ústecký region / Tomáš Kroupa   .  2008 . 54 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza nákladů a možnosti úspor ve správě vozového parku [rukopis] / Lukáš Fibich   .  2010 . 52 l., [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků. Zaměření na integrovaný operační program [rukopis] / Kateřina Mašínová   .  2011 . 41 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Biopaliva - alternativa budoucnosti? [rukopis] / Věra Tykalová   .  2010 . 66 l., [7] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Centralizace stávajícího motorizovaného doručování k poštám s automatizovanou balíkovou dodejnou : [rukopis] Renata Ferstelová   .  2006 . 43 l., 12 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Člověk v dopravě - Autoškola, významný činitel dopravní výchovy : [rukopis] Miloslav Hnyk   .  1997 . 48 s., příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.