Search results

  1. Doprava : odborný provozně ekonomický měsíčník pro všechna dopravní odvětví   .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Dopravní nakladatelství,  Nakladatelství dopravy a spojů  NADAS - AFGH  Dopravní a rozvojové středisko ČR  Ministerstvo dopravy a spojů ČR-Centrum dopravního výzkumu  1959- . ^^^sv.
    Doprava
  2. Logistika : měsíčník vydavatelství Economia   .  Praha :  Economia,  1995- . ^^^sv.
    journal
  3. TecniCall : čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze   .  Praha :  ČVUT,  [2007]- . ^^^sv.
    TecniCall


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.