Search results

 1. Analýza a plánování marketingu v dopravě / Jana Nagyová   .  Pardubice :  Univerzita Pardubice,  1996 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Ein anderes Europa : Innovation - Anstöße - Tradition in Mittel- und Osteuropa : Dokumentation zum 3. Sächsischen Mittel- und Osteuropatag / herausgegeben von Walter Schmitz   .  Dresden : Thelem, 2007 . xviii, 716 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 3. The annual energy and transport review for 2004 : december 2005   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 4. Cesty k udržitelné dopravě ve městech / Jiří Růžička ; [vyd.] Český a Slovenský dopravní klub, Brno, Děti Země   .  Brno :  Český a Slovenský dopravní klub,  1993 . 46 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 5. City and transportation planning : an integrated approach / Akinori Morimoto   .  London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022 . xii, 209 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Climate for a transport change : TERM 2007: indivators tracking transport and environment in the European Union   .  Copenhagen :  European Environment Agency,  2008 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  Evrop. dok. středisko10/000
 7. Concepts of transportation economics / Barry E. Prentice, Darren Prokop   .  New Jersey ; London ; Singapore ; Beijing ; Shanghai ; Hong Kong ; Taipei ; Chennai ; Tokyo : World Scientific, [2016]  ©2016 . xxii, 308 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Hana Brůhová-Foltýnová, Ing., Mgr., Ph.D.00/100
 8. Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce / Milan Hlavačka ; obálka a graf. úprava Oleg Man   .  Praha :  Academia,  1990 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Devatenácté století slovem i obrazem : dějiny politické a kulturní. Díl II. Svazek prvý / redaktor Jan Klecanda ; spolupracovníci: Bohumil Bauše ... [et al.]   .  V Praze :  Jos. R. Vilímek,  [1904?] . 428 s., [10] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Doprava : (ekonomické souvislosti rozvoje) / Lubomír Zelený   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1995 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.