Search results

 1. CDV a veřejná správa - využití výsledků výzkumu / J. Novotný   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 35-37.
  article
 2. Doprava a energie pro dopravu / M. Vančura   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 29-34.
  article
 3. Ekonomika a management dopravy - perspektivy / Jan Eisler   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 281-292.
  article
 4. Environmentální a zdravotní aspekty dopravy / V. Adamec, R. Ličbinský, J. Jedlička   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 62-66.
  article
 5. Fenomén vegetačního doprovodu komunikací v historii a současnosti = The phenomenon of the linear vegetation accompanies roads in the past and present / Barbora Modrá   .  Studia oecologica.Roč. 5, č. 1 (2011), s. 28-36.
  article
 6. Management mobility a jeho vliv na život ve městech / R. Plíšková   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 41-44.
  article
 7. Nabídka dopravních služeb / Pavla Lejsková, Alexander Chlaň   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 821-826.
  article
 8. Od stabilizace podloží vozovek k udržitelné dopravě : stručný přehled historie Centra dopravního výzkumu / J. Mikulík   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 5-12.
  article
 9. Představení Divize rozvoje dopravy / P. Šoukal   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 26-28.
  article
 10. Přístupy k hodnocení vlivu dopravy na vodní a horninové prostředí / Jiří Huzlík ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 143-148.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.