Search results

 1. Geotermální potenciál důlních vod v Severočeské hnědouhelné pánvi [rukopis] / Veronika Mertová   .  2010 . 81 l., [2 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Historie a sanace dolu Krimich II v Tlučné [rukopis] / Kateřina Melicharová   .  2007 . 163 l., [55] l. příl., [1] l. vol. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Monografie obce Vyklice / [rukopis] Kateřina Chrudimská   .  2001 . 83 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Monografie zaniklých obcí Komořanska / [rukopis] Munzar Martin   .  2001 . 122 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Možnosti využití skrývkových materiálů pro průmyslové zpracování v SHP (Doly Bílina) [rukopis] / Martin Bílý   .  2004 . 49 s., 23 l. vol. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Mufloni na výsypce dolu Obránců míru / [rukopis] Vlastimil Kubala   .  1995 . 49 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Návrh biologické rekultivace a krajinářského řešení východní části Radovesické výsypky / [rukopis] Jitka Poštová   .  1994 . 35 s., 10 mp., text., fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Perspektivy hnědouhelné těžby na Sokolovsku / [rukopis] Kateřina Dlesková   .  2001 . 62 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Povrchová těžba uhlí, její ekonomické a ekologické důsledky (na konkrétním příkladě těžební lokality - Doly Bílina) [rukopis] / Lucie Vančurová   .  1995 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Sledování kvality důlních vod vypouštěných do vodního toku Svatava z lomu Medard (obec Svatava, Karlovarský kraj) / [rukopis] Regina Kindratová   .  2005 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.