Search results

  1. Demografické disparity severočeských pánevních okresů: jejich geneze a současný stav = Demographic disparities in the North Bohemian coal field districts: their genesis and present state / Jaroslav Zahálka, Miroslav Farský   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 5-10.
    article
  2. Postavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností – komparace na úrovni pánevních okresů, Ústeckého kraje a Česka = Position county community with extended action – comparison abreast basin districts, Ústí region and Czechia / Milan Jeřábek   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 39-49.
    article
  3. Role žen v populačním vývoji / Zdeněk Pavlík   .  Ženy ve spektru civilizací.s. 27-35.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.