Search results

 1. Agesilaus Santander : výbor z textů / Walter Benjamin ; [ze sedmisvazkového vydání ... vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Brynda]   .  Praha :  Herrmann & synové,  1998 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Barokní člověk a jeho svět / editor Rosario Villari ; [z italského, anglického a španělského originálu ... přeložily Jiřina Němcová ... et al.]   .  Praha :  Vyšehrad,  2004 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 3. Bezectní lidé : o katech, děvkách a mlynářích : nepočestnost a sociální izolace v raném novověku / Richard van Dülmen ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček]   .  Praha :  Dokořán,  2003 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr00/010
 4. Bezedno : filosofická autobiografie / Vilém Flusser ; z němčiny přeložili Božena a Josef Kosekovi   .  Praha :  Hynek,  1998 . 225 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Bezpečná společnost / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, Marcela Vítková   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2006 . 258 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Břevno v oku : lidé v roce 2022 / František Koukolík   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022 . 278 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Budoucnost / kolektiv autorů: Apolena Rychlíková, Lukáš Likavčan, Josef Patočka, Šárka Homfray, Jaroslav Fiala, Klára Vlasáková, Eliška Černá, Růžena Dunková, Eva Lehotská, Václav Walach, Petr Kupka, Jan Bittner, Marie Heřmanová, Tereza Virtová, Martin Vrba, Johana Kotišová, Matěj Schneider, Fatima Rahimi, Jakub Ort, Pavel Sterec, Alžběta Bačíková, Tereza Stejskalová, Petr Bittner, Gaby Khazalová, RFK, Lydie Franka Bartošová, Monika Horáková, Marie Jílková, Anna Kárníková, Bára Bažantová, Matěj Metelec, Kateřina Smejkalová, Lukáš Senft   .  V Praze : Družstevní nakladatelství IDEA, 2020 . 4 svazky (40 84 52 68 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná, to jest, Promyšlené pátrání jak v blížícím se soumraku světa úspěšně šířit světlo rozumu, moudrost, po všech myslích všech lidí a po všech národech = Via lucis vestigata et vestiganda, h.c., Rationabilis disquisitio, quibus modis intellectualis, animorum lux, sapientia, per omnes omnium hominum mentes et gentes, jam tandem sub mundi vesperam feliciter spargi possit / Jan Amos Komenský ; k vydání připravili, přeložili a doslov napsali: Jaromír Kopecký, Jiří Kyrášek, Jan Patočka a Jiřina Popelová-Otáhalová   .  V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1961 . 307 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/000
 9. Cesty k emancipaci / Pavel Barša   .  Praha : Academia, 2015 . 270 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Cesty z nemocné společnosti : sociálně psychologická studie / Erich Fromm ; [z anglického originálu The Sane society přeložila Jindra Hubková]   .  Praha :  Earth Save,  2009 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100