Search results

 1. Analýza a komparace vybraných řad slovenských učebních knih literární výchovy pro střední školy vydaných po roce 1989 [rukopis] / Lucie Suková   .  2008 . 160 l., xxviii l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a komparace vybraných učebnic literární výchovy a čítanek používaných na základních a středních školách, resp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií : zaměřeno na tituly vydané po r. 1989 [rukopis] / Barbora Štočková   .  2008 . 164 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Komiks a jeho využití v hodinách literární výchovy na druhém stupni ZŠ [rukopis] / Eva Matesová   .  2008 . 73 l., xiv l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Komparace učebních knih literární výchovy pro 3. ročník středních škol [rukopis] / Jana Marková   .  2010 . 73 l., v l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Komparace učebních knih literární výchovy pro 7. ročník základní školy [rukopis] / Jana Dušková   .  2008 . 81 l., xv l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Možnosti využití literárního zpracování konce II. světové války ve výuce českých dějin [rukopis] / Lenka Suchomelová   .  2010 . 194 l. [11] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Socialistická interpretace díla Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudy a Aloise Jiráska v osnovách, čítankách a metodických příručkách se zaměřením na šestý ročník základních škol [rukopis] / Kateřina Plotová   .  2010 . 70 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Využití mýtů a pověstí v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ [rukopis] / Hana Procházková   .  2008 . 72 l., xvii l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Využití ukázek z encyklopedií v čítankách pro 1. stupeň základních škol / Veronika Mášová   .  2019 . 119 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Žánr pohádky v čítankách pro 2. stupeň ZŠ / Tereza Zychová   .  2017 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100