Search results

 1. Aplikace on-line měření na ČOV Žatec – dlouhodobé vyhodnocení provozu z hlediska odstraňování dusíkatého znečištění / Miloš Kočárník ... [et al.]   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 147-152.
  article
 2. Čištění odpadních vod z výroby Bifenazátu / Libor Dušek   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2272-2278.
  article
 3. Čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných půd z pohledu metody LCA / Vladimír Kočí   .  Průmyslová ekologie.s. 8-15.
  article
 4. Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorganismů = Specific wastewater treatment by immobilized microorganisms / Sylvie Kříženecká, Josef Trögl, Věra Pilařová, Hana Buchtová, Lucie Čechovská   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 95-103.
  article
 5. Denitrifikace pomocí imobilizované biomasy / Dana Vejmelková ... [et al.]   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 164-169.
  article
 6. Faktory ovlivňující účinnost Fentonova procesu / Lenka Marečková, Jan Bindzar, Viktor Novotný   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 60-65.
  article
 7. Geochemický model přírodního mokřadního systému / Josef Zeman, Miroslav Černík, Irena Šupíková   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 31-36.
  article
 8. Membránová separace aktivovaného kalu / Markéta Dvořáková ... [et al.]   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 187-193.
  article
 9. Minimalizace emisí sloučenin dusíku v odpadních vodách chemického kombinátu / Lukáš Dvořák, Jan Koller   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 153-157.
  article
 10. Moderní způsoby čištění skládkových výluhů / Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola   .  Sanační technologie XIV.s. 157-161.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.