Search results

 1. Aplikace on-line měření na ČOV Žatec – dlouhodobé vyhodnocení provozu z hlediska odstraňování dusíkatého znečištění / Miloš Kočárník ... [et al.]   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 147-152.
  article
 2. Dávkování pomocných chemikálií za účelem prodloužení pracovního cyklu membránové čistírny odpadních vod / Marcel Gómez, Iveta Růžičková, Lukáš Dvořák   .  Vodárenská biologie 2011.s. 208-212.
  article
 3. Jak se žije pakomárům na biologické čistírně? / Petr Vágner   .  Vodárenská biologie 2011.s. 199-200.
  article
 4. Mikrobiální oživení odtoků z čistíren odpadních vod / Andrea Benáková, Dana Baudišová   .  Vodárenská biologie 2011.s. 151-155.
  article
 5. Minimalizace emisí sloučenin dusíku v odpadních vodách chemického kombinátu / Lukáš Dvořák, Jan Koller   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 153-157.
  article
 6. Osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV / Dáša Štarmanová, Dana Komínková, Jana Nábělková   .  Vodárenská biologie 2010.s. 196-200.
  article
 7. Provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových a podzemních odpadních vod na CHBČOV Draslovka Kolín / Tomáš Lederer, Lucie Křiklavová, Libor Novák   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 53-61.
  article
 8. Sledování provozu a návrhy optimalizace největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice / Marcel Gómez ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2010.s. 207-211.
  article
 9. Vliv odtoku z ČOV Stará a Nová Paka a z ČOV Lomnice nad Popelkou na mikrobiální společenstva jejich recipientů (Oleška, Popelka) / Dana Baudišová, Andrea Benáková   .  Vodárenská biologie 2010.s. 191-195.
  article
 10. Vliv složení filtračního prostředí mokřadů na poutání tenzidů a fosforu / Marie Pištěková, Jan Šálek, Michal Kriška   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 223-229.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.