Search results

 1. The Czech Parliamentary Library: a tribute on its 150th anniversary : the Central European Parliamentary Libraries from the past to the present / editor Karel Sosna   .  [Praha] :  Office of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic,  2009 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách / Pavla Kovářová   .  Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019 . 261 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Jak řídit knihovnu : příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven / na příručce spolupracovali Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba a Marie Šedá   .  Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2021 . 155 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Knižničný zborník 1986 / zostavila Margita Buociková   .  Martin :  Matica slovenská,  1986 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Knižničný zborník 1988 / zostavila Margita Buociková   .  Martin :  Matica slovenská,  1988 . 224 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 6. Mi(ni)str knihovnictví : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Víta Richtera / k vydání připravila Renáta Salátová   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2020 . 178 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Moravská zemská knihovna v Brně : národní poklad, moderní architektura / [zpracoval Jaromír Kubíček za spolupráce Petra Benedikta a Jany Shejbalové]   .  V Brně :  Lector benevolus,  2001 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Na houpačce nejen s knihovnou / Věra Vohlídalová   .  Liberec :  Bor,  2007 . 270 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti / uspořádal Miroslav Ressler ve spolupráci se Zlatou Houškovou   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2006 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 10. "Rakouské klenotnice" : Rakouská národní knihovna   .  Vídeň :  Spolková tisková služba,  1995 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.