Search results

 1. Československý terminologický časopis : orgán Československej ústrednej terminologickej komisie pri Prezídiu ČSAV   .  Bratislava :  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  1962-1966 . 5 sv.
  journal
 2. Český jazyk a literatura   .  Praha :  Praha :  Fortuna,  SPN  1950-
  Český jazyk a literatura
 3. Český jazyk : časopis s metodikou českého jazyka   .  Praha :  Státní nakladatelství učebnic,  1950-1963
  journal
 4. Čeština doma a ve světě   .  Praha : Praha  Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace  1993-
  journal
 5. Češtinář : zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové   .  Hradec Králové :  Hradec Králové :  Gaudeamus,  Ústav českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové  1991-
  journal
 6. Didaktické studie   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka 2009-
  Didaktické studie
 7. Naše řeč : listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého   .  Praha :  Praha :  E. Šolc,  Ústav pro jazyk český AV ČR  1918- . ^^^sv.
  Naše řeč


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.