Search results

 1. Analýza výskytu anglicismů ve filmech pro děti, mládež a rodinu a v jazyku školní mládeže [rukopis] / Zdenka Vizingerová   .  2009 . 109 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza výskytu anglicismů ve vybraných časopisech pro děti a mládež / Martina Bartošová   .  2016 . 89 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Anglicismy v ruské obchodní sféře / Marek Jankovič   .  2018 . 45 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Anglicizmy v ruské publicistice [rukopis] / Ludmila Movčaňuková   .  2009 . 54 l. [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Anglicizmy v russkom publicističeskom tekste / [rukopis] Vladimír Iljučok   .  2003 . 52 l., [16] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Anglijskije leksičeskije zaimstvovanija v russkom jazyke konca XX. - načala XXI. vekov [rukopis] / Iveta Koudelová   .  2011 . 45 l. [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Cizí slova v učebnicích vlastivědy a jejich porozumění žáky / Tereza Kloboučníková   .  2019 . 73 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Chápání významu nově přejatých slov u žáků 1. stupně ZŠ / [rukopis] Ivana Vaníčková   .  1999 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Kodifikace ortoepické a ortografické normy slov přejatých / [rukopis] Markéta Figová   .  1999 . 70 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Loan words in the English lexicon [rukopis] / Lenka Havlíková knesplová   .  2010 . 80 l. [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100