Search results

 1. Boží lid / Vladimír Boublík   .  Řím :  Křesťanská akademie,  1967 . 481 s., [12] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Církev a II. vatikánský koncil : perspektivy současné ekleziologie / Prokop Brož a kol.   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015 . 296 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Církev a sdělovací prostředky : Příspěvek k pastorální sociologii : [Určeno] pro bohoslovecké fakulty / Tomáš J. Bahounek   .  Olomouc :  Matice cyrilometodějská,  [1992] . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Církev a stát : (sborník příspěvků z 3. ročníku konference) / vyd. Masarykova univerzita, Brno   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1998 . 51 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Církev a stát : (vztah státu a církve a postavení jednotlivce) : sborník příspěvků z konference : 1. ročník : Masarykova univerzita, Brno / vyd. Masarykova univerzita, Brno   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1996 . 77 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Církev a stát : vztah státu a církve a postavení jednotlivce   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1996 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Církev a zrod moderní racionality : víra - pověra - vzdělanost - věda v raném novověku / k vydání připravili Martina Ondo Grečenková a Jiří Mikulec = The church and birth of modern rationality : faith - superstition - learning - science in the early modern time / edited by Martina Ondo Grečenková and Jiří Mikulec   .  Praha :  Historický ústav,  2008 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 8. Církev : přístřeší duše / Paul M. Zulenher   .  Praha :  Portál,  1997 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí. D. III.2, Doba reformační. Část II.2 / Josef Dobiáš   .  Praha :  Nakladatelství ČSAV,  1954 . 929 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny královského města Pelhřimova : a jeho okolí. D. V, Doba pobělohorská. Část 1., Třicetiletá válka / Josef Dobiáš   .  Praha :  Academia,  1970 . 311 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100