Search results

 1. Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Katalog / Ivo Purš, Hedvika Kuchařová (edd.)   .  Praha : Artefactum, 2015 . 722 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Texty / Ivo Purš, Hedvika Kuchařová (edd.)   .  Praha : Artefactum, 2015 . 649 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům : současný stav a trendy se zaměřením na situaci v České republice / Silvie Presová   .  V Brně :  Masarykova univerzita,  2005 . 152 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
  služ. příručka MH00/100
 4. Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA / k vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin ; [z angl. orig. přeložili Anna Malá a Miroslav Ressler]   .  Praha :  Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut,  2012 . 203 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  služ. příručka MH00/100
 5. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. I. svazek, Rukopisy a inkunábule / Michal Dragoun, Adéla Ebersonová, Lucie Doležalová   .  Dolní Břežany : Scriptorium, 2021 . 684 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. II. svazek, Rukopisy Kříže z Telče /   .  Doní Břežany : Scriptorium, 2021 . Strana 695-1365
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. III. svazek, Rejstříky / Michal Dragoun, Adéla Ebersonová, Lucie Doležalová   .  Dolní Břežany : Scriptorium, 2021 . Strana 1375-1664
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.