Search results

  1. Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAVRoč. 5 č. 1-3, příloha 1970   .  Praha :  Československá botanická společnost,  1966-[1994]
    journal