Search results

 1. Analytické stanovení ftalocyaninů, cytostatik a jejich degradačních produktů pomocí HPLC-MS / Monika Svátová   .  2015 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Biodegradace polyesterů mikroorganismy / Jan Krupička   .  2016 . 83 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Biodegradace ropného znečištění v půdě: vliv přídavku degradačních mikroorganismů [rukopis] / Pavel Valiček   .  2012 . 50 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Biodegradace ropných látek v půdě [rukopis] : sledování autochtonního mikrobního společenstva / Dagmar Hofmanová   .  2012 . 49 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Biodegradace ropných látek v půdě pomocí dřevokazných hub = (Biodegradation of petroleum substances in soil using white-rot fungi) / Jana Tokarevová   .  2016 . 96, 20 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Biodegradace ropných látek v půdě: sledování mikrobního společenstva po augmentaci [rukopis] / Hana Burdová   .  2012 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Hodnocení vybraných biodegradovatelných slitin hořčíku pro medicínské aplikace / Dagmara Pondelová   .  2019 . 83 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Charakteristika mikroorganismů degradujících alifatické uhlovodíky [rukopis] / Marek Pohl   .  2011 . 104 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Charakteristika mikroorganismů degradujících fenol pod vlivem těžkých kovů [rukopis] / Soňa Červinková   .  2012 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Charakteristika mikroorganismů degradujících toluen [rukopis] / Natalia Anferova   .  2012 . 108 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100