Search results

 1. Augustiniáni-eremité v Českých zemích do husitské revoluce [rukopis] / Anna Škultétyová   .  2014 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Konvent augustiniánů-eremitů v Mnichově-Pivoni v době předhusitské a jeho pozemková držba. K dějinám středověkého osídlení v oblasti Českého lesa [rukopis] / Monika Beranová   .  2014 . 81 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Nejstarší založení konventů augustiniánů-eremitů v Čechách a jejich vývoj do husitské revoluce / Anna Škultétyová   .  2017 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100