Search results

 1. Holzfunde aus Freiburg/Augustinereremitenkloster und Konstanz : Herstellung und Funktion einer Materialgruppe aus dem späten Mittelalter / Ulrich Müller   .  Stuttgart :  Theiss,  1996 . 328 s., 52 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době / Jiří Šmeral   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra historie,  2008 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Řehole pro komunitu / Augustin z Hippo ; úvod a komentář Tarsicius Jan van Bavel ; [z německého originálu ... přeložil Vít Václav Mareček a kolektiv]   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2004 . 102 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100