Search results

  1. Přístup k dokumentům, archiváliím a informacím / Mikuláš Čtvrtník   .  Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2022 . 1 online zdroj (87 stran)
    computer file
  2. Světové a české archivnictví v současnosti : aktuální témata, otázky, problémy / Mikuláš Čtvrtník   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Filozofická fakulta 2022 . 1 online zdroj (166 stran)
    computer file


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.