Search results

 1. Alternativní pohony motorových vozidel / František Vlk   .  Brno :  Vlk František : Vlk, František, 1946-,  2004 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Automobily s pohonem na LPG : typové a individuální přestavby, ekonomická návratnost, opravy a doporučení pro majitele vozidel : [příručka majitele vozu] / Pavel Štěrba   .  Brno :  CPress,  2013 . 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Biopaliva, methylestery a směsná paliva : (legislativa, kvalita, standardizace, logistika, marketing) : sborník vědeckých a odborných prací vydaný k 6. mezinárodnímu semináři konanému 31. března 2004 jako odborná doprovodná akce 8. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2004, Brno - výstaviště & Kongresové centrum Brno = Biofuels, methylesters and blended fuels : (legislative, quality, standardisation, logistics, marketing) : proceedings of scientific and professional papers edited for the 6th international seminar ... / Ministerstvo zemědělství České republiky ... [et al.] ; [editor Petr Jevič, Zdeňka Šedivá]   .  Praha :  VÚZT,  2004 . 162, [18] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Biopaliva, methylestery a směsná paliva
 4. Motorová paliva z biomasy v České republice / Jaroslav Kára   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  c2001 . 39 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 5. Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot : sborník přednášek a odborných prací vydaný k 8. mezinárodnímu semináři konanému 9. dubna 2008 ... = Status and perspectives of sustainable development of biogenic fuels : proceedings of the international seminar edited for the 8th International seminar held on 9th April 2008 ... / [editor Zdeňka Šedivá]   .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské techniky,  2008 . 115, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.