Search results

  1. Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy : zadačy ì perspektyvy = Frazeologické minimum běloruského jazyka : úkoly a perspektivy = The phraseological minimum of the Belarusian language : tasks and perspectives / Ì. Kalìta, A. Sadoŭskaja, N. Staravojtava   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2021 . 210 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr20/000