Search results

 1. Analýza vzdělávacích potřeb osob využívajících služby vybraného azylového domu [rukopis] / Kateřina Havlínová   .  2023 . 58 l. (98 545 znaků)
  book
 2. Fluktuace zaměstnanců ve veřejné správě / Martina Čejková   .  2022 . 54 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Knihovna jako vzdělávací prostředí pro seniory [rukopis] / Andrea Holubová   .  2023 . 44 l. (77 483)
  book
 4. Postoje seniorů ke vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií v Ústeckém kraji [rukopis] / Tereza Javůrková   .  2023 . 48 l. (85 133 znaků).
  book
 5. Přístupy pracovníků oddělení poradenství a dalšího vzdělávání na Úřadu práce v Lounech [rukopis] / Kristýna Jánská   .  2023 . 55 stran (100 372)
  book
 6. Přístupy pracovníků v sociálních službách k dalšímu vzdělávání / Michaela Rennerová   .  2022 . 46 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Riziko vzniku syndromu vyhoření u pracovníků v centrech duševního zdraví / Andrea Růžičková   .  2022 . 59 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Sociální pracovník a jeho role v rámci dluhového poradenství / Tereza Rebhánová   .  2022 . 48 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Sociální služba Dům na půl cesty [rukopis] / Adéla Šenitková   .  2023 . 45 l. (81975 znaků včetně mez)
  book
 10. Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách v organizaci poskytující sociální služby zaměřené na osoby trpící duševním onemocněním a ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách / Kamila Balejová   .  2022 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100