Search results

 1. Analýza dlouhodobého vývoje zájmu o studium ochrany životního prostředí na FŽP UJEP [rukopis] / Martin Vondráček   .  2022 . 92 l. (108 908 znaků)
  book
 2. Časoprostorová analýza vegetace v alpínské tundře Krkonoš - využití dálkového průzkumu [rukopis] / Kateřina Kropíková   .  2023 . 74
  book
 3. Dynamika odumírání smrku v souvislosti s dostupností vody v krajině Českého Švýcarska [rukopis] / Benjamin Bárta   .  2023 . 87 l.
  book
 4. Emisní mapa Ústeckého kraje: emise z lokálních topenišť [rukopis] / Adam Bozděch   .  2024 . 75 (75 526)
  book
 5. Geofyzika v prostředí GIS jako nástroj pro identifikaci archeologických objektů [rukopis] / Nikola Matesová   .  2023 . 70 l.
  book
 6. GIS jako nástroj pro místně zakotvené environmentální učení [rukopis] / Václav Židek   .  2023 . 73 l. (76 481 znaků), př.26 l.
  book
 7. Historické krajinné struktury na Blatensku v Krušných horách [rukopis] / Nikola Jahůdková   .  2022 . 38 l. (5příloh),(34 729 znaků)
  book
 8. Historické krajinné struktury na Třebíčsku na Českomoravské vrchovině [rukopis] / Anna Hourová   .  2022 . 34 l. (4 přílohy) 37 500 znaků
  book
 9. Historie těžební krajiny na příkladu Stráže pod Ralskem [rukopis] / Květoslava Kreisingerová   .  2024 . 81 l.
  book
 10. Kontaminace půd Ústecka a Teplicka rtutí [rukopis] / Petra Kroupová hailová   .  2024 . 68 stran (78 065 znaků)
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.