Search results

 1. Agroturistika v Karlovarském kraji [rukopis] / Štěpánka Rosprimová   .  2020 . 80 l.
  book
 2. Akceptace vlka obecného (Canis lupus) obyvatelstvem v podmínkách Beskyd [rukopis] / Barbora Říhová   .  2022 . 62
  book
 3. Analýza návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Ohníč [rukopis] / Kurt Dědič   .  2022 . 155 (119652 znaků).
  book
 4. Antropogenní vliv na horninové prostředí v Praze 5 a okolí [rukopis] / Milan Švátora   .  2021 . 102 l. (106 653 znaků)
  book
 5. Biodostupnost vybraných potenciálně rizikových prvků v okolí těžebních děl v Krušných horách [rukopis] / Martin Vondráček   .  2024 . 108l. (137 744 znaků,nospaces)
  book
 6. Botanická charakteristika obce Blatno s důrazem na agrární terasy [rukopis] / Anna Kořanová   .  2021 . 74
  book
 7. Cost-benefit analýza projektu sanačního zařízení [rukopis] / Václav France   .  2024 . 87 l. (123 548 znaků)
  book
 8. Dendroekologie jalovce obecného [rukopis] / Zuzana Marletta   .  2024 . 55 l. (69 880 znaků)
  book
 9. Disponibilita vodních zdrojů pro napouštění budoucích rekultivovaných jezer v podkrušnohorské oblasti [rukopis] / Daniel Čech   .  2021 . 88 l. (101 573 znaků)
  book
 10. Distribuce polutantů v říčních nivách = Distribution of pollutants in river floodplains / Michal Hošek   .  2022 . 84 listů, 65 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.