Search results

 1. Adsorbenty na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátových materiálů pro odstraňování těžkých kovů z důlních vod [rukopis] / Eliška Svobodová   .  2021 . 76
  book
 2. Aktivita půdních mikroorganismů po aplikaci organických hnojiv pro pěstování ozdobnice [rukopis] / Lenka Schmiedová   .  2022 . 81 l. (103007 znaků)
  book
 3. Analytické metody pro stanovení mocenství ceru v nanokrystalických oxidech ceru [rukopis] / Jakub Kostka   .  2024 . 90 l. (141 868 znaků)
  book
 4. Analýza nakládání s odpady u vybraných provozoven ve vztahu k systému města [rukopis] / Josefína Semeráková   .  2024 . 66 l. (65 864 znaků)
  book
 5. Analýza nižších karboxylových kyselin v kapalných produktech pyrolýzy vybraných druhů biomasy [rukopis] / Daniel Malý   .  2023 . 80
  book
 6. Analýza produktů pyrolýzy odpadních surovin pomocí pokročilé plynové chromatografie [rukopis] / Hana Burdová   .  2023 . 65 l. 55 přílohy
  book
 7. Analýza znečištění v sedimentech historických koryt řeky Bíliny [rukopis] / Nikol Suková   .  2023 . 53 l. (73 935 znaků)
  book
 8. Analýza životního cyklu Cup to go [rukopis] / Josef Krčil   .  2023 . 112 l.
  book
 9. Aplikace vybraných druhů katalyzátorů pro zhodnocení potenciálu chemické recyklace vybraných odpadních plastů [rukopis] / Gabriela Novotná   .  2024 . 105 l. (138 326 znaků)
  book
 10. Čisté technologie [rukopis] / Vít Kramář   .  2023 . 52
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.