Search results

 1. Analýza dynamiky procesu adhezního odvalování / Rudolf Kaloč, Libor Beneš   .  Ústí n.L. : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2017 . 169 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Elektrické stroje : studijní text pro prezenční a kombinované studium / Ing. Pavel Kobrle, Ing. Pavel Kobrle, Ph.D.   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2017 . 104 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Charakteristika odpružení vozidla při přejezdu nerovností = Characteristics of vehicle suspension when crossing road unevenness / Jan Kampo   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 32 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Matlab - numerické metody v inženýrství, II / Miloslav Okrouhlík   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, 2017 . 129 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Obrobitelnost tvrdých povrchů broušením = The machinability of hard surfaces by grinding / Martin Marek   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 31 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Ráz a přenos impulzu v tenké izotropní desce = Impact and transmission of impulse in thin isotropic plate / František Klimenda   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 34 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Uplatnění absolventů vysokých technických škol strojního zaměření na trhu práce v ČR / Danuše Mádlová, Jaroslava Svobodová   .  V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2017 . 123 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Vliv tepelného namáhání na praskání jader při odlévání pístů = The effect of heat stress to cracking cores during to casting of the pistons / Alena Petrenko   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2018 . 35 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Vybrané kapitoly z fyziky kovů a fraktografie / Novotný Jan, Michna Štefan, Janovec Jozef   .  V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta strojního inženýrství, 2019 . 234 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/030
 10. Výměníky tepla / Blanka Skočilasová, Jan Skočilas   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n.L., Fakulta strojního inženýrství, 2018 . 196 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/010