Search results

 1. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmastická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace / Michal Černý   .  Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 206 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu : od teoretických východisek k jednotlivých nástrojům / Michal Černý   .  Brno : Flow, [2015] . 85 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou / Michal Černý   .  Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 190 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Efektivní učení : techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s využitím myšlenkových map / Dagmar Chytková, Michal Černý   .  V Brně : BizBooks, 2016 . 158 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 5. Informace jako antropologický fenomén : člověk ve světě informací / Michal Černý   .  Brno : Flow, 2015 . 99 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Informační systémy ve vzdělávání : od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení / Michal Černý   .  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 138 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Jak učit sám sebe : s myšlenkovými mapami, kreativními technikami a online nástroji / Michal Černý   .  Brno : BizBooks, 2016 . 176 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PE - Pešatová Ph.D.00/100
  volný výběr10/000
 8. Koordinátor ICT / Michal Černý   .  Brno : Flow, 2015 . 87 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Metodik ICT / Michal Černý   .  Brno : Flow, [2015] . 181 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Myšlenkové mapy pro studenty : učte se efektivně a nastartujte svou kariéru / Michal Černý, Dagmar Chytková   .  Brno :  BizBooks,  2014 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000